Joslas | Par | Privilēģijas:

10 m

A, B2829.7 MHzCW28.07DIGIALL, USB28.32ALL, FM29.129.329.52

10 m

A, B2829.7 MHzCW28.07DIGIALL, USB28.32ALL, FM29.129.329.52

IARU 10 m joslas plāns

kHz
Bandwidth
Description
28000 - 28070 kHz
200 Hz
CW
28070 - 28120 kHz
500 Hz
Narrow band modes - digimodes
28120 - 28150 kHz
500 Hz
Narrow band modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
28150 - 28190 kHz
500 Hz
Narrow band modes
28190 - 28199 kHz
-
International beacon project - regional time shared beacons, exclusively
28199 - 28201 kHz
-
International beacon project - worldwide time shared beacons, exclusively
28201 - 28225 kHz
-
International beacon project - continuous duty beacons, exclusively
28225 - 28300 kHz
2700 Hz
All modes - beacons
28300 - 28320 kHz
2700 Hz
All modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
28320 - 29000 kHz
2700 Hz
All modes
29000 - 29100 kHz
6000 Hz
All modes
29100 - 29200 kHz
6000 Hz
All modes - FM simplex, 10 kHz channels
29200 - 29300 kHz
6000 Hz
All modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
29300 - 29510 kHz
6000 Hz
Satellite links
29510 - 29520 kHz
-
Guard channel
29520 - 29590 kHz
6000 Hz
All modes - FM repeater input (RH1-RH8)
29590 - 29610 kHz
6000 Hz
All modes - FM calling channel
29610 - 29620 kHz
6000 Hz
All modes - FM simplex-repeater (parrot, input+output)
29620 - 29700 kHz
6000 Hz
All modes - FM repeater output (RH1-RH8)

Grāmatzīmes

MHzDescription
28055CW QRS aktivitāšu centrs
28060CW QRP aktivitāšu centrs
28180FT8
28330Digitālās balss aktivitāšu centrs
28360SSB QRP aktivitāšu centrs
28680Attēlu aktivitāšu centrs
29600FM CQ kanāls

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
28000-29700 kHz
PRIMeks
pX ≤ 1000 W
B
28000-29700 kHz
PRIMeks
pX ≤ 100 W