Joslas | Par | Privilēģijas:

122 GHz

A122.250123.000 GHz

122 GHz

A122.250123.000 GHz

IARU 122 GHz joslas plāns

GHz
Bandwidth
Description
122.250 - 122.251 GHz
2700 Hz
All modes
Narrow band modes
122.251 - 123.000 GHz
-
All modes

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
122.25-123 GHz
sek
pX ≤ 50 W