Joslas | Par | Privilēģijas:

12 m

A2489024990 kHzCW24915DIGIALL, USB24940

12 m

A2489024990 kHzCW24915DIGIALL, USB24940

IARU 12 m joslas plāns

kHz
Bandwidth
Description
24890 - 24915 kHz
200 Hz
CW
24915 - 24925 kHz
500 Hz
Narrow band modes
24925 - 24929 kHz
500 Hz
Narrow band modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
24929 - 24931 kHz
-
International beacon project - beacons exclusively
24931 - 24940 kHz
2700 Hz
All modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
24940 - 24990 kHz
2700 Hz
All modes
* Highest dial setting for USB voice mode: 24987

Grāmatzīmes

kHzDescription
24906CW QRP aktivitāšu centrs
24919FT8
24950SSB QRP aktivitāšu centrs
24960Digitālās balss aktivitāšu centrs

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
24890-24990 kHz
PRIMeks
pX ≤ 1000 W