Joslas | Par | Privilēģijas:

12 mm

A24.00024.050 GHz

12 mm

A24.00024.050 GHz

IARU 12 mm joslas plāns

MHz
Bandwidth
Description
24000.000 - 24048.000 MHz
-
All modes
24048.000 - 24048.800 MHz
2700 Hz
All modes
Amateur Satellite service, Narrow band modes
24048.800 - 24048.995 MHz
-
All modes
Beacons only
24049.000 - 24050.000 MHz
2700 Hz
All modes
Amateur Satellite service, Narrow band modes
24050.000 - 24250.000 MHz
-
All modes

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
24-24.05 GHz
PRIM
pX ≤ 50 W
A
24.05-24.25 GHz
sek
pX ≤ 50 W