Joslas | Par | Privilēģijas:

134 GHz

A134141 GHz

134 GHz

A134141 GHz

IARU 134 GHz joslas plāns

GHz
Bandwidth
Description
134.000 - 134.928 GHz
-
All modes
AMATEUR SATELLITE SERVICE
134.928 - 134.930 GHz
2700 Hz
All modes
Narrow band modes
134.930 - 136.000 GHz
-
All modes
136.000 - 141.000 GHz
-
All modes
Not preferred segment

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
134-136 GHz
PRIM
pX ≤ 50 W
A
136-141 GHz
sek
pX ≤ 50 W