Joslas | Par | Privilēģijas:

13 cm

A2.3002.450 GHz

13 cm

A2.3002.450 GHz

IARU 13 cm joslas plāns

MHz
Bandwidth
Description
2300.000 - 2320.000 MHz
20000 Hz
all modes
2320.000 - 2320.800 MHz
-
all modes
2320.800 - 2321.000 MHz
-
MGM & Telegraphy
Beacons exclusive
2321.000 - 2322.000 MHz
20000 Hz
FM / Digital Voice
Voice simplex and repeaters
2322.000 - 2400.000 MHz
-
all modes
2400.000 - 2450.000 MHz
-
amateur sattelite service

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
2300–2450 MHz
sek
pX ≤ 50 W