Joslas | Par | Privilēģijas:

160 m

A18102000 kHzCWALL, LSB1840DIGI18381843

160 m

A18102000 kHzCWALL, LSB1840DIGI18381843

IARU 160 m joslas plāns

kHz
Bandwidth
Description
1810 - 1838 kHz
200 Hz
CW
1838 - 1840 kHz
500 Hz
CW, Digimodes
1840 - 1843 kHz
2700 Hz
All modes, digimodes
* Lowest dial setting for LSB Voice mode: 1843
1843 - 2000 kHz
2700 Hz
All modes

Grāmatzīmes

kHzDescription
1836CW QRP aktivitāšu centrs

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
1810-1850 kHz
PRIM
pX ≤ 1000 W
A
1850-2000 kHz
sek
pX ≤ 10 W