Joslas | Par | Privilēģijas:

17 m

A1806818168 kHzCW18095DIGIALL, USB18120

17 m

A1806818168 kHzCW18095DIGIALL, USB18120

IARU 17 m joslas plāns

kHz
Bandwidth
Description
18068 - 18095 kHz
200 Hz
CW
18095 - 18105 kHz
500 Hz
Narrow band modes - digimodes
18105 - 18109 kHz
500 Hz
Narrow band modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
18109 - 18111 kHz
-
International beacon project - beacons exclusively
18111 - 18120 kHz
2700 Hz
All modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
18120 - 18168 kHz
2700 Hz
All modes
* Highest dial setting for USB voice mode: 18165

Grāmatzīmes

kHzDescription
18086CW QRP aktivitāšu centrs
18104FT8
18130SSB QRP aktivitāšu centrs
18150Digitālās balss aktivitāšu centrs
18160Emergency aktivitāšu centrs

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
18068-18168 kHz
PRIM
pX ≤ 1000 W