Joslas | Par | Privilēģijas:

20 m

A1400014350 kHzCW14070DIGIALL, USB14112

20 m

A1400014350 kHzCW14070DIGIALL, USB14112

IARU 20 m joslas plāns

kHz
Bandwidth
Description
14000 - 14060 kHz
200 Hz
CW, contest preferred
14060 - 14070 kHz
200 Hz
CW
14070 - 14089 kHz
500 Hz
Narrow band modes - digimodes
14089 - 14099 kHz
500 Hz
Narrow band modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
14099 - 14101 kHz
-
International beacon project - beacons exclusively
14101 - 14112 kHz
2700 Hz
All modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
14112 - 14125 kHz
2700 Hz
All modes
14125 - 14190 kHz
2700 Hz
All modes, SSB contest preferred
14190 - 14200 kHz
2700 Hz
All modes, priority for DX-peditions
14200 - 14300 kHz
2700 Hz
All modes, SSB contest preferred
14300 - 14350 kHz
2700 Hz
All modes
* Highest dial setting for USB voice mode: 14347

Grāmatzīmes

kHzDescription
14055CW QRS aktivitāšu centrs
14060CW QRP aktivitāšu centrs
14080FT8
14130Digitālās balss aktivitāšu centrs
14230Attēlu aktivitāšu centrs
14285SSB QRP aktivitāšu centrs
14300Global emergency aktivitāšu centrs

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
14000-14250 kHz
PRIMeks
pX ≤ 1000 W
A
14250-14350 kHz
PRIM
pX ≤ 1000 W