Joslas | Par | Privilēģijas:

2 200 m

A135.7137.8 kHzCWDIGI

2 200 m

A135.7137.8 kHzCWDIGI

IARU 2 200 m joslas plāns

kHz
Bandwidth
Description
135.7 - 137.8 kHz
200 Hz
CW, QRSS and narrow band digital modes

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
135.7-137.8 kHz
sek
pZ ≤ 1 W e.i.r.p.
Atļauti izstarojumi ar joslas platumu līdz 200 Hz