Joslas | Par | Privilēģijas:

23 cm

A, B1.2401.300 GHz

23 cm

A, B1.2401.300 GHz

IARU 23 cm joslas plāns

MHz
Bandwidth
Description
1240.0 - 1240.5 MHz
2700 Hz
Reserved for the future
1240.5 - 1240.75 MHz
500 Hz
MGM & Telegraphy beacons (reserved for the future)
1240.75 - 1241.0 MHz
20000 Hz
FM/Digital Voice (reserved for the future)
1241.0 - 1243.25 MHz
20000 Hz
All modes
1243.25 - 1260.0 MHz
-
(D)ATV
1260.0 - 1270.0 MHz
-
Satellite service
1270.0 - 1272.0 MHz
20000 Hz
All modes
1272.0 - 1290.994 MHz
-
(D)ATV
1290.994 - 1291.481 MHz
20000 Hz
FM/Digital Voice

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
1240-1300 MHz
sek
pX ≤ 100 W
A
1296-1296.400 MHz
sek
pX ≤ 300 W
EME, MS sakari, darbs starptautiskās sacensībās, darba veidi CW, SSB, MGM
B
1240-1300 MHz
sek
pX ≤ 10 W