Joslas | Par | Privilēģijas:

241 GHz

A241250 GHz

241 GHz

A241250 GHz

IARU 241 GHz joslas plāns

GHz
Bandwidth
Description
241.000 - 248.000 GHz
-
All modes
Not preferred segment
248.000 - 248.100 GHz
-
All modes
AMATEUR SATELLITE SERVICE & NARROW BAND MODES
248.100 - 250.000 GHz
-
All modes
preferred segment

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
241-248 GHz
sek
pX ≤ 50 W
A
248-250 GHz
PRIM
pX ≤ 50 W