Joslas | Par | Privilēģijas:

2 m

A, B144146 MHzCW144.025USB144.15144.4ALLDIGIFMIN145.206OUT145.5625SATC144146 MHzFM144.5144.794FMIN145.206OUT145.5625FM

2 m

A, B144146 MHzCW144.025USB144.15144.4ALLDIGIFMIN145.206OUT145.5625SATC144146 MHzFM144.5144.794FMIN145.206OUT145.5625FM

IARU 2 m joslas plāns

MHz
Bandwidth
Description
144 - 144.025 MHz
2700 Hz
All mode, Satelite downlink only
144.025 - 144.1 MHz
500 Hz
Telegraphy
144.1 - 144.15 MHz
500 Hz
MGM & Telegraphy
144.15 - 144.4 MHz
2700 Hz
SSB, Telegraphy, MGM
144.4 - 144.49 MHz
500 Hz
Telegrapy & MGM, Beacons only
144.491 - 144.493 MHz
500 Hz
Experimental MGM
144.5 - 144.794 MHz
20000 Hz
All Mode
144.794 - 144.9625 MHz
12000 Hz
MGM, Digital communication
144.975 - 145.194 MHz
12000 Hz
FM / DIgital Voice, Repeater input exclusive
145.194 - 145.206 MHz
12000 Hz
FM / Digital Voice, Space communication
145.206 - 145.5625 MHz
12000 Hz
FM / Digital Voice
145.575 - 145.7935 MHz
12000 Hz
FM / Digital Voice, Repeater output exclusive
145.794 - 145.806 MHz
12000 Hz
FM / DIgital Voice, Space communication
145.806 - 146 MHz
12000 Hz
All Mode, Satellite exclusive

Grāmatzīmes

MHzDescription
145.5FM CQ kanāls

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
144-146 MHz
PRIMeks
pX ≤ 100 W
A
144-144.400 MHz
PRIMeks
pX ≤ 1000 W
EME, MS sakari, darbs starptautiskās sacensībās, darba veidi CW, SSB, MGM
B
144-146 MHz
PRIMeks
pX ≤ 50 W
C
144-146 MHz
PRIMeks
pZ ≤ 10 W
Izstarojuma klase F3E, G3E, FXW