Joslas | Par | Privilēģijas:

30 m

A1010010150 kHzCW10130DIGI

30 m

A1010010150 kHzCW10130DIGI

IARU 30 m joslas plāns

kHz
Bandwidth
Description
10100 - 10130 kHz
200 Hz
CW
10130 - 10150 kHz
500 Hz
Narrow band modes - digimodes

Grāmatzīmes

kHzDescription
10116CW QRP aktivitāšu centrs
10140FT8

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
10100-10150 kHz
sek
pX ≤ 1000 W
Atļauti izstarojumi ar joslas platumu līdz 500 Hz