Joslas | Par | Privilēģijas:

3 cm

10.00010.500 GHz

3 cm

10.00010.500 GHz

IARU 3 cm joslas plāns

MHz
Bandwidth
Description
10000.000 - 10150.000 MHz
-
MGM
10150.000 - 10250.000 MHz
-
all modes
10250.000 - 10350.000 MHz
-
MGM
10350.000 - 10368.000 MHz
-
all modes
10368.000 - 10368.800 MHz
2700 Hz
all modes
10368.800 - 10368.990 MHz
-
Beacons only
10370.000 - 10450.000 MHz
2700 Hz
all modes
10450.000 - 10500.000 MHz
-
all modes
AMATEUR SATELLITE SERVICE

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
10.000-10.500 GHz
sek
pX ≤ 50 W