Joslas | Par | Privilēģijas:

40 m

A70007200 kHzCW7040DIGIALL, LSB70607200B70007200 kHzCW7010DIGI7080

40 m

A70007200 kHzCW7040DIGIALL, LSB70607200B70007200 kHzCW7010DIGI7080

IARU 40 m joslas plāns

kHz
Bandwidth
Description
7000 - 7040 kHz
200 Hz
CW
7040 - 7047 kHz
500 Hz
Narrow band modes - digimodes
7047 - 7050 kHz
500 Hz
Narrow band modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
7050 - 7053 kHz
2700 Hz
All modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
* Lowest dial setting for LSB Voice mode: 7053
7053 - 7060 kHz
2700 Hz
All modes - digimodes
7060 - 7100 kHz
2700 Hz
All modes, SSB contest preferred
7100 - 7130 kHz
2700 Hz
All modes
7130 - 7175 kHz
2700 Hz
All modes, SSB contest preferred
7175 - 7200 kHz
2700 Hz
All modes, SSB contest preferred, priority for intercontinental activity

Grāmatzīmes

kHzDescription
7030CW QRP aktivitāšu centrs
7047.5FT8
7070Digitālās balss aktivitāšu centrs
7090SSB QRP aktivitāšu centrs
7110Region 1 Emergency aktivitāšu centrs
7165Attēlu aktivitāšu centrs

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
7000-7200 kHz
PRIM
pX ≤ 1000 W
B
7010-7080 kHz
PRIM
pX ≤ 100 W
Darba veidi CW un MGM