Joslas | Par | Privilēģijas:

4 m

A7070.5 MHzCW70.25USB70.1AM, FM70.25FM70.294

4 m

A7070.5 MHzCW70.25USB70.1AM, FM70.25FM70.294

IARU 4 m joslas plāns

KHz
Bandwidth
Description
70000 - 70090 KHz
500 Hz
MGM & Telegraphy - Coordinated beacons
70090 - 70100 KHz
500 Hz
MGM & Telegraphy - Temporary and personal beacons
70.091 Personal WSPR beacons
70100 - 70250 KHz
2700 Hz
SSB, Telegraphy, MGM
70250 - 70294 KHz
12000 Hz
AM, FM
70294 - 70500 KHz
12000 Hz
FM Channels 12.5 KHz spacing

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
70-70.5 MHz
sek
pX ≤ 100 W
Nav atļauts raidīt to Latvijas un kaimiņvalstu robežu virzienā frekvenču joslās, kas kaimiņvalstīs nav piešķirtas amatieru dienestam