Joslas | Par | Privilēģijas:

4 mm

A76.00081.100 GHz

4 mm

A76.00081.100 GHz

IARU 4 mm joslas plāns

GHz
Bandwidth
Description
75.500 - 76.000 GHz
2700 Hz
All modes
YL stacijām šī IARU diapazona daļa nav atļauta / AMATEUR SATELLITE SERVICE (Preferred)
76.000 - 77.500 GHz
-
All modes
77.500 - 77.501 GHz
2700 Hz
All modes
AMATEUR SATELLITE SERVICE
77.501 - 78.000 GHz
-
All modes
preferred segment
78.000 - 81.500 GHz
-
All modes
Not preferred segment

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
76-77.5 GHz
sek
pX ≤ 50 W
A
77.5-78 GHz
PRIM
pX ≤ 50 W
A
78-81.5 GHz
sek
pX ≤ 50 W