Joslas | Par | Privilēģijas:

60 m

A5351.55366.5 kHzCW5351.5ALL, USB5354DIGI5366

60 m

A5351.55366.5 kHzCW5351.5ALL, USB5354DIGI5366

IARU 60 m joslas plāns

kHz
Bandwidth
Description
5351.5 - 5354 kHz
200 Hz
CW, Narrow band modes
5354 - 5366 kHz
2700 Hz
All modes, USB recommended for voice operation
5366 - 5366.5 kHz
20 Hz
Weak signal narrow band modes

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
5351.5-5366.5 kHz
sek
pX ≤ 15 W e.i.r.p.
Atļauti izstarojumi ar joslas platumu līdz 800 Hz