Joslas | Par | Privilēģijas:

630 m

A472479 kHzCWDIGI475

630 m

A472479 kHzCWDIGI475

IARU 630 m joslas plāns

kHz
Bandwidth
Description
472 - 475 kHz
200 Hz
CW
475 - 479 kHz
-
CW, digimodes
maximum bandwidth not specified, 500 Hz suggested

Details shown in band plan above should be understood as "proposed usage" (VA14_C4_Rec_02)

If a frequency is to be selected, particular attention must be paid to still existing Non Directional Beacons (NDB) of the radionavigaton service!

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
472-479 kHz
sek
pX ≤ 1 W e.i.r.p.
Atļauti izstarojumi ar joslas platumu līdz 800 Hz