Joslas | Par | Privilēģijas:

6 cm

A5.6505.850 GHz

6 cm

A5.6505.850 GHz

IARU 6 cm joslas plāns

MHz
Bandwidth
Description
5650.000 - 5668.000 MHz
2700 Hz
all modes
5668.000 - 5670.000 MHz
2700 Hz
all modes
5670.000 - 5700.000 MHz
-
MGM
5700.000 - 5760.000 MHz
-
all modes
5760.000 - 5760.800 MHz
2700 Hz
all modes
5760.800 - 5760.990 MHz
-
MGM & Telegraphy
Beacons only
5761.000 - 5762.000 MHz
2700 Hz
all modes
5762.000 - 5790.000 MHz
-
all modes
5790.000 - 5850.000 MHz
-
all modes
Amateur Satellite service (down link)

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
5650-5850 MHz
sek
pX ≤ 50 W