Joslas | Par | Privilēģijas:

6 m

A, B5052 MHzCW50.03USB50.1DIGI50.3ALL50.5

6 m

A, B5052 MHzCW50.03USB50.1DIGI50.3ALL50.5

IARU 6 m joslas plāns

KHz
Bandwidth
Description
50000 - 50030 KHz
-
Coordinated Beacon Project
000 - 010 Region 1, 010-020 Region 2, 020-030 Region 3
50030 - 50100 KHz
500 Hz
Telegraphy
50100 - 50130 KHz
2700 Hz
SSB & Telegraphy, Intercontinental
50130 - 50200 KHz
2700 Hz
SSB & Telegraphy, International
50200 - 50300 KHz
2700 Hz
SSB & Telegraphy
50300 - 50400 KHz
2700 Hz
Narrow band modes, MGM
50400 - 50500 KHz
1000 Hz
MGM & Telegraphy
Beacons exclusive (50.401 MHz +/- 500Hz WSPR Beacons
50500 - 52000 KHz
12000 Hz
All mode

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
50-50.5 MHz
PRIM
pX ≤ 800 W
A
50.5-52 MHz
sek
pX ≤ 800 W
B
50-50.5 MHz
PRIM
pX ≤ 100 W
B
50.5-52 MHz
sek
pX ≤ 100 W