Joslas | Par | Privilēģijas:

6 mm

A47.00047.200 GHz

6 mm

A47.00047.200 GHz

IARU 6 mm joslas plāns

GHz
Bandwidth
Description
47.000 - 47.088 GHz
-
All modes
47.088 - 47.090 GHz
2700 Hz
All modes
47.090 - 47.200 GHz
-
All modes

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
47-47.2 GHz
PRIMeks
pX ≤ 50 W