Joslas | Par | Privilēģijas:

80 m

A35003800 kHzCW3570DIGIALL, LSB3600DIGI3620B35003800 kHzCW35103570DIGIALL, LSB36003750DIGI3620

80 m

A35003800 kHzCW3570DIGIALL, LSB3600DIGI3620B35003800 kHzCW35103570DIGIALL, LSB36003750DIGI3620

IARU 80 m joslas plāns

kHz
Bandwidth
Description
3500 - 3510 kHz
200 Hz
CW, priority for intercontinental operation
3510 - 3560 kHz
200 Hz
CW, contest preferred
3560 - 3570 kHz
200 Hz
CW
3570 - 3580 kHz
200 Hz
Narrow band modes - digimodes
3580 - 3590 kHz
500 Hz
Narrow band modes - digimodes
3590 - 3600 kHz
500 Hz
Narrow band modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
3600 - 3620 kHz
2700 Hz
All modes - digimodes, automatically controlled data station (unattended)
* Lowest dial setting for LSB Voice mode: 3603
3600 - 3650 kHz
2700 Hz
All modes, SSB contest preferred
* Lowest dial setting for LSB Voice mode: 3603
3650 - 3700 kHz
2700 Hz
All modes
3700 - 3775 kHz
2700 Hz
All modes, SSB contest preferred
3775 - 3800 kHz
2700 Hz
All modes, SSB contest preferred, priority for intercontinental operation

Grāmatzīmes

kHzDescription
3555CW QRS aktivitāšu centrs
3560CW QRP aktivitāšu centrs
3573FT8
3630Digitālās balss aktivitāšu centrs
3677YL Apaļais galds (sestdienu rītos 9:00 pēc Latvijas laika)
3690SSB QRP aktivitāšu centrs
3735Attēlu aktivitāšu centrs
3760Region 1 emergency aktivitāšu centrs

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
3500-3800 kHz
PRIM
pX ≤ 1000 W
B
3510-3750 kHz
PRIM
pX ≤ 100 W