Joslas | Par | Privilēģijas:

9 cm

A3.4003.410 GHz

9 cm

A3.4003.410 GHz

IARU 9 cm joslas plāns

MHz
Bandwidth
Description
3400.000 - 3400.800 MHz
500 Hz
MGM & Telegraphy
3400.800 - 3400.995 MHz
500 Hz
MGM & Telegraphy
Beacons only
3401.000 - 3402.000 MHz
2700 Hz
all modes
3402.000 - 3410.000 MHz
-
all modes
satellite downlinks
3410.000 - 3475.000 MHz
-
N/A
YL stacijām šī IARU diapazona daļa nav atļauta

MK Noteikumi Nr.257

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtība

Radiofrekvenču josla
Sadalījuma kategorija
Jauda
Piezīmes
A
3400–3410 MHz
sek
pX ≤ 50 W